Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani omogoča dostopnost spletna stran viri.ctk.uni-lj.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18).

Za zagotavljanje zakonskih zahtev glede dostopnosti so bile omogočene nekatere prilagoditve, kot so:


- spletišča je z uporabo funkcionalnosti brskalnikov mogoče uporabljati tudi samo s tipkovnico (navigacija brez miške),

- ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),

- spletne strani ne vsebujejo utripajočih vsebin in so varne za uporabo za vse skupine uporabnikov, ki bi jim bliskovite spremembe in utripajoči elementi lahko povzročili reakcije ali napade,

- omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,

- spletišče deluje predvidljivo.


STOPNJA SKLADNOSTI

Spletna stran viri.ctk.uni-lj.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.


NEDOSTOPNA VSEBINA

Dostopnost spletne strani viri.ctk.uni-lj.si redno spremljamo in izboljšujemo. Kljub temu nekatere objavljene vsebine še ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Take vsebine so:

- Spletna stran viri.ctk.uni-lj.si je iskalnik po zbirki podatkov o razpoložljivih informacijskih virih. Narejena je z nekoliko starejšo tehnologijo, ki ne izpolnjuje vseh zahtev glede dostopnosti (se ne prilagaja širini okna in nima posebej prilagojenih orodij za spreminjanje kontrasta in podobnega). Ker bi bilo potrebno izgraditi povsem novo platformo za omenjeno zbirko, bi prilagoditev tega elementa zahtevala nesorazmerno breme.

- Nekatere fotografije niso opremljene z nadomestnim besedilom. Gre predvsem za fotografije dekorativne narave oziroma takšne, ki vizualno dopolnjujejo besedilo. Do besedila je tako možno dostopati tudi brez uporabe fotografij ali njihovih nadomestnih besedil.

- Nekatere datoteke formata PDF, pri katerih gre za skenirane dokumente, niso dostopne za uporabnike z določenimi oblikami oviranosti.

- Spletna stran nima zemljevida strani, ker gre za iskalnik po informacijskih virih. Dostop do vsebin je možen preko samega iskalnika.


PRIPRAVA IZJAVE O DOSTOPNOSTI

Ta izjava je bila pripravljena 16. septembra 2020 na podlagi samoocene.

Izjava je bila nazadnje pregledana 17. aprila 2023.


POVRATNE IN KONTAKTNE INFORMACIJE

Zaradi rednih posodobitev vsebin lahko obiskovalci spletišča www.ctk.uni-lj.si kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani dostopne in prijazne širšemu krogu javnosti, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov:


Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani

Trg republike 3

1000 Ljubljana

01 2003 405

post@ctk.uni.lj.si


Odgovor boste prejeli v osmih dneh od prejema sporočila. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili razloge za zakasnitev odgovora in kdaj bo odgovor podan.

IZVRŠILNI POSTOPEK

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo

Davčna ulica 1

1000 Ljubljana

01 555 58 48

gp.irsid@gov.si