Iskanje v DiKUL VIRI
  Novo iskanje  Katalog inf. virov  Katalog e-gradiv  Repozitorij UL  COBISS.SI
Iskanje: DiKUL-Katalog informacijskih virov
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Izpisano je 1 zapis informacijskih virov. Popravi iskalni izraz ali Prični z novim iskanjem
Oxford Reports on International Law
Tip:Informacijski portal
Opis:Zbirka vsebuje sodno prakso s področja mednarodnega javnega prava, poročila mednarodnih sodišč, notranjih sodišč ter ad hoc sodišč. Poročila vsebujejo celotno besedilo sodnih odločb, kakovostne analize in komentarje. Ključne neangleške odločbe so prevedene v angleški jezik.
Dostopnost:Dostopno iz prostorov Pravne fakultete UL. Oddaljen dostop za študente in zaposlene PF UL.
Ponudnik:Oxford University Press
URL ponudnika:http://www.oup.com/
Kategorija / podkategorija:Pravo    
Vir nabavlja:Pravna fakulteta UL

©Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani 2013 -
Pomoč: tel. 041 756 308, e-pošta: dikul-help@ctk.uni-lj.si
Izjava o dostopnosti VIRI.CTK.UNI-LJ.SI