Iskanje v DiKUL VIRI
  Novo iskanje  Katalog inf. virov  Katalog e-gradiv  Repozitorij UL  COBISS.SI
Iskanje: DiKUL-Katalog informacijskih virov
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Izpisano je 1 zapis informacijskih virov. Popravi iskalni izraz ali Prični z novim iskanjem
PubMed
Tip:Bibliografska zbirka
Opis:PubMed je iskalni sistem, ki ga nudi US NLM in zagotavlja dostop do preko 17 milijonov citatov ter izvlečkov iz zbirke Medline, PreMedline in drugih zbirk s povezavami na elektronske revije sodelujočih založnikov. Obsega področje medicine, zdravstvenega varstva, zobozdravstva, veterine in predkliničnih znanosti. Indeksira preko 5100 revij. Zapisi vsebujejo deskriptorje iz hierarhično urejenega tezavra MeSH, večina pa tudi izvlečke.
Dostopnost:Dostop brez omejitev.
Založnik:United States National Library of Medicine (NLM)
URL založnika:http://www.nlm.nih.gov/
Kreator:United States National Library of Medicine (NLM)
Kategorija / podkategorija:medicina    
Vir nabavlja:odprti dostop

©Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani 2013 -
Pomoč: tel. 041 756 308, e-pošta: dikul-help@ctk.uni-lj.si