Iskanje v DiKUL VIRI
  Novo iskanje  Katalog inf. virov  Katalog e-gradiv  Repozitorij UL  COBISS.SI
Iskanje: DiKUL-Katalog informacijskih virov
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Izpisano je 1 zapis informacijskih virov. Popravi iskalni izraz ali Prični z novim iskanjem
PsycINFO (EBSCO)
Tip:Bibliografska zbirka
Opis:PsycINFO služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja psihologije: zgodovina in smeri psihologije; psihometrija, statistika in metodologija; eksperimentalna psihologija; nevropsihologija; komunikacijski sistemi; razvojna psihologija; družbeni procesi; socialna psihologija; psihologija osebnosti; psihoanaliza; telesne in duševne motnje; prevencija in terapija; klinična psihologija; pedagoška psihologija; psihologija dela; psihologija športa; psihologija potrošnika; ekološka psihologija; umetna inteligenca itn. Posega pa tudi na sorodna področja: medicina, pravo, socialno delo, nevroznanost, humanistika, management, marketing, oglaševanje, kriminologija, lingvistika, obramboslovje, zdravstvena nega, socialno delo itn. Obsega več kot 3, 5 milijonov bibliografskih zapisov z abstrakti o člankih iz 2500 znanstvenih revij, knjig, poglavij iz knjig, disertacij, prispevkov s konferenc in tehničnih poročil od leta 1597 dalje
Dostopnost:Dostopno iz prostorov Filozofske fakultete in NUK. Oddaljen dostop za študente, diplomante in zaposlene FF in NUK.
Ponudnik:EBSCO
URL ponudnika:http://www.ebsco.com
Kategorija / podkategorija:psihologija    medicina    
Vir nabavlja:ODKJG FDV, FF - Oddelek za psihologijo in NUK

©Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani 2013 -
Pomoč: tel. 041 756 308, e-pošta: dikul-help@ctk.uni-lj.si
Izjava o dostopnosti VIRI.CTK.UNI-LJ.SI