Iskanje v DiKUL VIRI
  Novo iskanje  Katalog inf. virov  Katalog e-gradiv  Repozitorij UL  COBISS.SI
Iskanje: DiKUL-Katalog informacijskih virov
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Izpisano je 1 zapis informacijskih virov. Popravi iskalni izraz ali Prični z novim iskanjem
PsycArticles
Tip:Portal z e-revijami
Opis:PsycArticles služi za iskanje in branje člankov s področja psihologije. Obsega celotna besedila člankov iz 116 uglednih znanstvenih revij založnikov American Psychological Association in Educational Publishing Foundation (APA), Canadian Psychological Association ter Hogrefe Publishing Group. Pri nekaterih naslovih je vključeno besedilo člankov od začetka izhajanja, leta 1894 dalje, pri drugih kasneje, pri 13 naslovih pa je pokritost vsebin zaključena z letom prenehanja izhajanja. Dopolnjevanje je tedensko.
Dostopnost:Dostopno iz prostorov Ekonomske fakultete, Fakulete za družbene vede, Filozofske fakultete, Pedagoške fakultete in NUK. Oddaljen dostop za študente, diplomante in zaposlene EF, FDV, FF, PEF in NUK.
Ponudnik:EBSCO
URL ponudnika:http://www.ebsco.com
Kategorija / podkategorija:psihologija    medicina    
Vir nabavlja:EF, ODKJG FDV, FF - Oddelek za psihologijo, PEF in NUK

©Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani 2013 -
Pomoč: tel. 041 756 308, e-pošta: dikul-help@ctk.uni-lj.si