Iskanje v DiKUL VIRI
  Novo iskanje  Katalog inf. virov  Katalog e-gradiv  Repozitorij UL  COBISS.SI
Iskanje: DiKUL-Katalog informacijskih virov
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Izpisano je 1 zapis informacijskih virov. Popravi iskalni izraz ali Prični z novim iskanjem
SciFinder
Tip:Bibliografska / faktografska zbirka
Opis:Za dostop je potrebna predhodna enkratna registracija pri založniku in nato vsakokratna prijava z ustvarjenim uporabniškim imenom in geslom. Podrobne informacije na http://www.ctk.uni-lj.si/scifinder/. SciFinder združuje iskanje v več zbirkah, ki jih gradi Chemical Abstracts Service: referatnem časopisu Chemical Abstracts oz. bazi CA Plus, zbirkah CAS Registry (seznam CAS registrskih številk organskih in anorganskih substanc, proteinskih in nukleotidnih zaporedij), bazi MARPAT (Markush strukture iz patentov od l. 1988 dalje), CASREACT (informacije o eno- in večstopenjskih kemijskih reakcijah), CHEMLIST (podatki o registriranih ali nevarnih snoveh iz najpomembnejše svetovne regulative od 1979 dalje) in zbirki podatkov o komercialno razpoložljivih kemikalijah CHEMCATS. Prinaša bibliografske podatke z izvlečki člankov iz več kot 50.000 revij iz 180 držav od leta 1800 naprej (z neprekinjeno pokritostjo vsebin od 1907 dalje), pa tudi podatke o disertacijah, konferenčnem gradivu, tehničnih publikacijah in knjigah. Posebno vrednost daje zbirki več milijonov zapisov o patentih, podeljenih pri 64 patentnih uradih, z izvlečki v angleškem jeziku. Izbrani patenti 9 svetovno najpomembnejših patentnih uradov so indeksirani najkasneje v 2 dneh po podelitvi patenta. Vsebinsko pokriva področja kemije in kemijske tehnologije, biotehnologije, farmacije, medicine, metalurgije in materialov, geologije, živilske tehnologije, agronomije, ekologije, fizike snovi ipd. SciFinder omogoča iskanje tudi v celotni zbirki MEDLINE od leta 1951 dalje, vključno s podatki iz zbirke OLDMEDLINE (1958-1966) in IN-PRESS zapisi. V pomoč pri iskanju so navodila ponudnika na https://www.cas.org/support/training/scifinder.
Dostopnost:Dostopno iz prostorov UL, CTK, NIB in NUK in z oddaljenim dostopom samo za študente in zaposlene UL, CTK, NIB in NUK, ki so člani knjižnic teh inštitucij.
Založnik:Chemical Abstracts Service
URL založnika:http://www.cas.org/
Kreator: Chemical Abstracts Service
Kategorija / podkategorija:kemija    kemijska tehnologija    biologija    farmacija    biokemija    geologija    rudarstvo    kmetijstvo    metalurgija    materiali    tekstilstvo    veterina    zdravstvene vede    
Vir nabavlja:CTK, FKKT UL in FFA UL

©Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani 2013 -
Pomoč: tel. 041 756 308, e-pošta: dikul-help@ctk.uni-lj.si