Iskanje v DiKUL VIRI
  Novo iskanje  Katalog inf. virov  Katalog e-gradiv  Repozitorij UL  COBISS.SI
Iskanje: DiKUL-Katalog informacijskih virov
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Izpisano je 1 zapis informacijskih virov. Popravi iskalni izraz ali Prični z novim iskanjem
SciFinder
Tip:Bibliografska / Faktografska zbirka
Opis:Zbirka je dostopna na novem uporabniškem vmesniku CAS SciFinder-n. Za dostop se je potrebno predhodno registrirati pri ponudniku in pri tem uporabiti veljaven epoštni naslov v okviru poštnega naslovnega prostora UL.
CAS SciFinder-n, najnovejša informacijska rešitev Chemical Abstracts Service (CAS), oddelka American Chemical Society, poleg dosedanjih možnosti iskanja bibliografskih podatkov, snovi, reakcij, patentov in komercialnih dobaviteljev reagentov vključuje številne novosti: razvrščanje rezultatov po pomembnosti, prikaz posameznih stopenj postopkov in protokolov, preslikave in vizualizacijo citiranih virov, iskanje biosekvenc, retrosintezne analize, kartiranje patentov, izboljšan ogled in navigacijo po celotnih besedilih patentov s PatentPak®, risanje kemijskih struktur s ChemDoodle na zaslonih na dotik in druge – vse v vmesniku, ki je enostaven za uporabo.
Združuje iskanje v več zbirkah, ki jih gradi CAS: referatnem časopisu Chemical Abstracts oz. bazi CA Plus, zbirkah CAS Registry (seznam CAS registrskih številk organskih in anorganskih substanc, proteinskih in nukleotidnih zaporedij), bazi MARPAT (Markush strukture iz patentov od l. 1988 dalje), CASREACT (informacije o eno- in večstopenjskih kemijskih reakcijah), CHEMLIST (podatki o registriranih ali nevarnih snoveh iz najpomembnejše svetovne regulative od 1979 dalje) in zbirki podatkov o komercialno razpoložljivih kemikalijah CHEMCATS. Prinaša bibliografske podatke z izvlečki člankov iz več kot 50.000 revij iz 180 držav od leta 1907 dalje (deloma vključuje tudi starejše zapise iz 19.stol.), pa tudi podatke o disertacijah, konferenčnem gradivu, tehničnih publikacijah in knjigah. Posebno vrednost daje zbirki preko štiri milijone zapisov o patentih, podeljenih pri 64 patentnih uradih, z izvlečki v angleškem jeziku. Izbrani patenti devetih svetovno najpomembnejših patentnih uradov so indeksirani najkasneje v 2 dneh po podelitvi patenta. Vsebinsko pokriva področja kemije in kemijske tehnologije, biotehnologije, farmacije, medicine, metalurgije in materialov, geologije, živilske tehnologije, agronomije, ekologije, fizike snovi ipd. SciFinder omogoča tudi iskanje po celotni zbirki MEDLINE od leta 1951 dalje, vključno s podatki iz zbirke OLDMEDLINE (1958-1966) in IN-PRESS zapisi. Ob uporabi priporočamo posvet z informacijskimi specialisti za področje kemije v CTK, na voljo so tudi navodila in gradiva za pomoč na spletnih straneh ponudnika https://www.cas.org/support/training/scifinder-n.
Dostopnost:Dostopno iz prostorov UL, CTK, NIB in NUK in z oddaljenim dostopom za študente in zaposlene UL, CTK, NIB in NUK.
POZOR: registracija in uporaba samo z veljavnim poštnim naslovom v okviru epoštnega naslovnega prostora UL!
Ponudnik:Chemical Abstracts Service
URL ponudnika:http://www.cas.org/
Kategorija / podkategorija:kemija    kemijska tehnologija    biologija    farmacija    biokemija    geologija    rudarstvo    kmetijstvo    metalurgija    materiali    tekstilstvo    veterina    zdravstvene vede    
Vir nabavlja:CTK, UL FKKT UL in UL FFA

©Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani 2013 -
Pomoč: tel. 041 756 308, e-pošta: dikul-help@ctk.uni-lj.si
Izjava o dostopnosti VIRI.CTK.UNI-LJ.SI