Iskanje v DiKUL VIRI
  Novo iskanje  Katalog inf. virov  Katalog e-gradiv  Repozitorij UL  COBISS.SI
Iskanje: DiKUL-Katalog informacijskih virov
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Izpisano je 1 zapis informacijskih virov. Popravi iskalni izraz ali Prični z novim iskanjem
Social Science Database (ProQuest)
Tip:Bibliografska zbirka s celotnimi besedili
Opis:Zbirka Social Science Database (oz. Social Science Journals) je nepogrešljiv vir znanstvenih informacij na področju družboslovja: sociologija, socialno delo, antropologija, demografija, politologija, komuniciranje, psihologija, izobraževanje, ekonomija. Zajema bibliografske podatke z izvlečki člankov iz približno 1.500 revij, skoraj 900 revij pa je dostopnih s celotnimi besedili.
Dostopnost:Dostopno iz prostorov Fakultete za družbene vede UL. Oddaljen dostop za študente in zaposlene FDV.
Ponudnik:ProQuest
URL ponudnika:http://www.proquest.com/
Kategorija / podkategorija:družboslovje    sociologija    socialno delo    antropologija    politologija    komuniciranje    psihologija    izobraževanje    ekonomija    
Vir nabavlja:Fakulteta za družbene vede

©Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani 2013 -
Pomoč: tel. 041 756 308, e-pošta: dikul-help@ctk.uni-lj.si
Izjava o dostopnosti VIRI.CTK.UNI-LJ.SI