Iskanje v DiKUL VIRI
  Novo iskanje  Katalog inf. virov  Katalog e-gradiv  Repozitorij UL  COBISS.SI
Iskanje: DiKUL-Katalog informacijskih virov
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Izpisano je 1 zapis informacijskih virov. Popravi iskalni izraz ali Prični z novim iskanjem
Social Services Abstracts (ProQuest)
Tip:Bibliografska zbirka
Opis:Social Services Abstracts služi za iskanje znanstvene in strokovne literature s področja socialnega dela. Obsega bibliografske podatke z izvlečki o člankih iz 1300 znanstvenih revij. Članki iz nekaterih naslovov so vključeni v celoti, iz drugih pa le delno. Zajete so objave od leta 1979 naprej.
Dostopnost:Dostopno iz prostorov UL, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL, CTK in NUK ter vse člane CTK in NUK.
Ponudnik:ProQuest Information and Learning Company
URL ponudnika:http://www.proquest.com
Kategorija / podkategorija:socialno delo    
Vir nabavlja:NUK

©Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani 2013 -
Pomoč: tel. 041 756 308, e-pošta: dikul-help@ctk.uni-lj.si
Izjava o dostopnosti VIRI.CTK.UNI-LJ.SI