Iskanje v DiKUL VIRI
  Novo iskanje  Katalog inf. virov  Katalog e-gradiv  Repozitorij UL  COBISS.SI
Iskanje: DiKUL-Katalog informacijskih virov
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Izpisano je 1 zapis informacijskih virov. Popravi iskalni izraz ali Prični z novim iskanjem
SocINDEX with Full Text (EBSCO)
Tip:Portal z e-revijami in e-knjigami
Opis:SocINDEX with Full Text služi za iskanje strokovne in znanstvene literature ter branje člankov in knjig s področja sociologije in sorodnih ved. Na voljo so celotna besedila člankov iz približno 860 revij od leta 1908 dalje, skoraj 17.000 celotnih besedil prispevkov s konferenc ter celotna besedila 830 knjig. Na voljo so tudi podrobnejši podatki o avtorjih. Možno je iskanje citiranih referenc, iskanje je podprto z gesli iz sociološkega tezavra.
Dostopnost:Dostopno iz prostorov UL, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL, CTK in NUK ter vse člane knjižnic UL, CTK in NUK.
Ponudnik:EBSCO
URL ponudnika:http://www.ebsco.com/
Kategorija / podkategorija:psihologija    sociologija    
Vir nabavlja:FDV, FF in NUK

©Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani 2013 -
Pomoč: tel. 041 756 308, e-pošta: dikul-help@ctk.uni-lj.si
Izjava o dostopnosti VIRI.CTK.UNI-LJ.SI