Iskanje v DiKUL VIRI
  Novo iskanje  Katalog inf. virov  Katalog e-gradiv  Repozitorij UL  COBISS.SI
Iskanje: DiKUL-Katalog informacijskih virov
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Izpisano je 1 zapis informacijskih virov. Popravi iskalni izraz ali Prični z novim iskanjem
Sociological Abstracts (ProQuest)
Tip:Bibliografska zbirka
Opis:Sociological Abstracts služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja sociologije: metodologija; zgodovina in smeri sociologije; sociologija znanosti, kulture, umetnosti, vzgoje, družine, organizacij, religije, prava, spolov itn.; socialna psihologija, prostorska sociologija, socialna antropologija, sociolingvistika, penologija, demografija, viktimologija, socialna geografija, socialna politika ipd. Obsega bibliografske podatke z izvlečki o člankih iz 1800 znanstvenih revij, prispevkih s konferenc, knjigah, poglavjih iz knjig, disertacijah itn. od leta 1952 dalje.
Dostopnost:Dostopno iz prostorov UL, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL, CTK in NUK ter vse člane CTK in NUK.
Ponudnik:ProQuest Information and Learning Company
URL ponudnika:http://www.proquest.com
Kategorija / podkategorija:socialno delo    sociologija    
Vir nabavlja:NUK

©Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani 2013 -
Pomoč: tel. 041 756 308, e-pošta: dikul-help@ctk.uni-lj.si
Izjava o dostopnosti VIRI.CTK.UNI-LJ.SI