Iskanje v DiKUL VIRI
  Novo iskanje  Katalog inf. virov  Katalog e-gradiv  Repozitorij UL  COBISS.SI
Iskanje: DiKUL-Katalog informacijskih virov
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Izpisano je 1 zapis informacijskih virov. Popravi iskalni izraz ali Prični z novim iskanjem
Springer Protocols
Tip:Portal z e-knjigami
Opis:Zbirka združuje opise metod, ki so bile zadnjih 30 let objavljene v znanih knjižnih zbirkah "Methods in " založbe Humana Press, kakor tudi metode iz različnih laboratorijskih priročnikov, npr. The Biomethods Handbook, The Proteomics Handbook in Springer Laboratory Manuals. Obsega preko 18.000 celotnih besedil s podrobnimi opisi postopkov preizkušenih in zanesljivih analitskih metod s področja naravoslovnih in biomedicinskih ved: biokemije, biotehnologije, celične biologije, bioinformatike, genetike, imunologije, radiologije, mikrobiologije, molekularne medicine, nevrologije, raziskav raka, farmakologije, toksikologije, botanike itd.
Izčrpni in pregledno strukturirani opisi omogočajo enostavno uporabo in hiter prenos metode v lasten laboratorij. Pomembno funkcionalnost predstavljajo opombe uporabnikov, iz katerih je mogoče razbrati, v katere namene so metode uporabljali drugi raziskovalci in kakšne so njihove izkušnje. Novejša različica portala je dostopna na Springer Nature Experiments, kjer so dostopna celotna besedila "Springer Protocols" za obdobje 1988 - 2011.
Dostopnost:Dostopno iz prostorov UL, CTK, NIB in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL, CTK, NIB in NUK.
Ponudnik:Springer Nature
URL ponudnika:https://www.springernature.com/gp
Kategorija / podkategorija:kemija    kemijska tehnologija    biologija    farmacija    biokemija    medicina    veterina    zdravstvene vede    
Vir nabavlja:Konzorcij UL, CTK, NUK, UM, UP, UNG, IJS, KI, ZRC SAZU, GEOZS, OILJ, SBCE, UKCMB, SBJE, IMT, KIS, URI Soča in nekaj manjših neprofitnih institucij s sofinanciranjem ARIS

©Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani 2013 -
Pomoč: tel. 041 756 308, e-pošta: dikul-help@ctk.uni-lj.si
Izjava o dostopnosti VIRI.CTK.UNI-LJ.SI