Iskanje v DiKUL VIRI
  Novo iskanje  Katalog inf. virov  Katalog e-gradiv  Repozitorij UL  COBISS.SI
Iskanje: DiKUL-Katalog informacijskih virov
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Izpisano je 1 zapis informacijskih virov. Popravi iskalni izraz ali Prični z novim iskanjem
Statista
Tip:Faktografska zbirka
Opis:Statista je največja in najbogatejša statistična platforma v štirih svetovnih jezikih, ki združuje podatke iz različnih virov in inštitutov in vključuje več kot milijon podatkov o preko 80.000 temah iz več kot 22.500 priznanih virov, prikaz trendov iz 170 industrij v 50 državah, podatkovno bazo podjetij, infografike o aktualnih temah. Relevantne statistike na določeno temo so združene v dosjeje, pregled digitalnih trgov ponuja napovedi in ključne kazalnike uspešnosti za najpomembnejša področja digitalne ekonomije. Za vsako statistiko so na voljo razpoložljivi metapodatki, kot so vir, datum objave, število anketirancev ipd.
Dostopnost:Dostopno iz prostorov Ekonomske fakultete UL in Biotehniške fakultete UL. Oddaljen dostop za študente in zaposlene EF in BF.
Ponudnik:STATISTA
URL ponudnika:https://www.statista.com/
Kategorija / podkategorija:ekonomija    marketing    podjetništvo    trženje    gospodarstvo    informacijske tehnologije    telekomunikacije    mediji    
Vir nabavlja:Centralna ekonomska knjižnica EF UL in Biotehniška fakulteta UL.

©Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani 2013 -
Pomoč: tel. 041 756 308, e-pošta: dikul-help@ctk.uni-lj.si
Izjava o dostopnosti VIRI.CTK.UNI-LJ.SI