Iskanje v DiKUL VIRI
  Novo iskanje  Katalog inf. virov  Katalog e-gradiv  Repozitorij UL  COBISS.SI
Iskanje: DiKUL-Katalog informacijskih virov
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Izpisano je 1 zapis informacijskih virov. Popravi iskalni izraz ali Prični z novim iskanjem
Translations Studies Bibliography
Tip:Bibliografska zbirka
Opis:Spletna, redno ažurirana bibliografija za področje prevajanja in tolmačenja. Zajema vidike prevajanja znotraj in med jeziki, medkulturne komunikacije, prilagajanja, tolmačenja, lokalizacije, večpredstavnostnega prevajanja, jezikovnega posredovanja, terminologije in dokumentacije. Vsebuje povzetke člankov, knjig, knjižnih poglavij, knjižnih ocen, doktorskih disertacij idr. Bibliografija je obogatena s tezavrom in za lažje povezovanje do drugih gradiv vsebuje CrossRef DOI identifikatorje, kjer so na voljo.
Dostopnost:Dostopno iz prostorov Filozofske fakultete UL.
Ponudnik:J. Benjamins
URL ponudnika:https://benjamins.com/content/home
Kategorija / podkategorija:jezikoslovje    etnolingvistika    prevajanje    tolmačenje    
Vir nabavlja:Filozofska fakulteta UL, OHK

©Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani 2013 -
Pomoč: tel. 041 756 308, e-pošta: dikul-help@ctk.uni-lj.si
Izjava o dostopnosti VIRI.CTK.UNI-LJ.SI