Iskanje v DiKUL VIRI
  Novo iskanje  Katalog inf. virov  Katalog e-gradiv  Repozitorij UL  COBISS.SI
Iskanje: DiKUL-Katalog informacijskih virov
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Izpisano je 1 zapis informacijskih virov. Popravi iskalni izraz ali Prični z novim iskanjem
Trip Database
Tip:Referenčni vir / Informacijski portal
Opis:Trip Database je klinična zbirka, ki omogoča hitro in enostavno iskanje kakovostnih in z dokazi preverjenih kliničnih informacij. Več o Trip bazi: https://www.tripdatabase.com/About.
Dostopnost:Dostopno iz prostorov Medicinske fakultete UL. Oddaljen dostop za študente in zaposlene MF, ki so člani CMK.
Ponudnik:Trip Database
URL ponudnika:https://www.tripdatabase.com/
Kategorija / podkategorija:medicina    zdravstvene vede    
Vir nabavlja:CMK MF

©Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani 2013 -
Pomoč: tel. 041 756 308, e-pošta: dikul-help@ctk.uni-lj.si
Izjava o dostopnosti VIRI.CTK.UNI-LJ.SI