Iskanje v DiKUL VIRI
  Novo iskanje  Katalog inf. virov  Katalog e-gradiv  Repozitorij UL  COBISS.SI
Iskanje: DiKUL-Katalog informacijskih virov
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Izpisano je 1 zapis informacijskih virov. Popravi iskalni izraz ali Prični z novim iskanjem
Wiley Online Library
Tip:Portal z e-revijami
Opis:V letu 2020 je na Univerzi v Ljubljani tekoče dostopnih nekaj več kot 700 naslovov revij založbe Wiley-Blackwell: naročeni naslovi na posameznih članicah UL in pa dodaten nabor naslovov, t.i. Custom Collection, ki je bil izbran glede na statistiko uporabe in želje vseh konzorcijskih članov. Celotna besedila člankov so večinoma dostopna od l. 1996 dalje oz. manj, če je revija začela izhajati ali bila naročena kasneje. Nenaročene revije v paketu Wiley Online Library so dostopne za zaključeno obdobje do konca leta 2013. Vsebinsko pokrivajo različna področja naravoslovja, medicine, kemije, fizike, matematike, elektrotehnike, informatike, strojništva, gradbeništva, ekonomije ipd.
Dostopnost:Dostopno iz prostorov UL, CTK, NIB in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL, CTK, NIB in NUK.
Ponudnik:John Wiley & Sons
URL ponudnika:https://www.wiley.com/en-si
Kategorija / podkategorija:kemija    kemijska tehnologija    fizika    astronomija    arhitektura    urbanizem    biologija    ekonomija    elektrotehnika    farmacija    biokemija    filozofija    geografija    geologija    rudarstvo    glasba    muzikologija    gledališče    film    gradbeništvo    geodezija    javna uprava    kmetijstvo    knjižničarstvo    likovna umetnost    literarne vede    jezikoslovje    matematika    medicina    metalurgija    materiali    komunikologija    politologija    pravo    psihologija    računalništvo    informatika    socialno delo    sociologija    strojništvo    šport    tekstilstvo    transport    logistika    verstva    teologija    veterina    vzgoja    izobraževanje    zgodovina    zdravstvene vede    
Vir nabavlja:Konzorcij UL, CTK, NUK, UM, UP, KI, IJS, OILJ, SBCe, UKCMb, GIS, NIB in Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin s sofinanciranjem ARIS

©Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani 2013 -
Pomoč: tel. 041 756 308, e-pošta: dikul-help@ctk.uni-lj.si
Izjava o dostopnosti VIRI.CTK.UNI-LJ.SI