Iskanje v DiKUL VIRI
  Novo iskanje  Katalog inf. virov  Katalog e-gradiv  Repozitorij UL  COBISS.SI
Iskanje: DiKUL-Katalog informacijskih virov
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Izpisano je 1 zapis informacijskih virov. Popravi iskalni izraz ali Prični z novim iskanjem
Cochrane Library (Wiley)
Tip:Bibliografska zbirka s celotnimi besedili
Opis:Cochrane Library omogoča sočasno iskanje celotnih besedil prek 5000 sistematičnih preglednih člankov in bibliografske podatke o člankih, ki obravnavajo klinične študije in uporabljene metode s specifičnih področjih zdravstva, ekonomike zdravstva, uporaba tehnologij v zdravstvu itn. Zbirka posreduje kakovostne znanstvene izsledke za informiranje zdravstvenih delavcev in uporabnikov zdravstevenega varstva, ter tistih, ki so odgovorni za raziskovanje, izobraževanje in upravljanje. Na voljo so naslednje zbirke:The Cochrane Database of Systematic Reviews The Cochrane Database of Methodology Reviews The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness The Cochrane Controlled Trials Register The NHS Economic Evaluation Database Health Technology Assessment Database The Cochrane Methodology Register
Dostopnost:Dostopno iz prostorov Zdravstvene fakultete UL. Oddaljen dostop za študente in zaposlene ZF, ki so člani knjižnice ZF.
Založnik:Wiley Interscience
URL založnika:http://onlinelibrary.wiley.com/#
Kreator:The Cochrane Collaboration
Kategorija / podkategorija:zdravstvene vede    
Vir nabavlja:Zdravstvena fakulteta UL

©Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani 2013 -
Pomoč: tel. 041 756 308, e-pošta: dikul-help@ctk.uni-lj.si