Iskanje v DiKUL VIRI
  Novo iskanje  Katalog inf. virov  Katalog e-gradiv  Repozitorij UL  COBISS.SI
Iskanje: DiKUL-Katalog informacijskih virov
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Izpisano je 1 zapis informacijskih virov. Popravi iskalni izraz ali Prični z novim iskanjem
EconLit with Full Text (EBSCO)
Tip:Bibliografska zbirka s celotnimi besedili
Opis:EconLit with Full Text omogoča iskanje po vsebini avtoritativnega indeksa ekonomske literature Ameriškega gospodarskega združenja (American Economic Association), dopolnjenega s celotnimi besedili ključnih znanstvenih in strokovnih revij ter knjig za področje ekonomije (bančništvo, marketing, ekonometrija, kapitalski trgi, gospodarstvo, ekonomika okolja in dela, predpisi, študije držav, monetarna politika ipd.).
Obsega bibliografske podatke z izvlečki o člankih iz več kot 3000 znanstvenih in strokovnih revij (nekaterih od l.1886), ki so dopolnjeni s predmetnimi oznakami po klasifikacijskem sistemu JEL (Journal of Economic Literature), občasno pa vsebujejo še ključne besede in geografske deskriptorje. Vsebuje še podatke z izvlečki o objavljenih knjigah iz sekcije Annotated Listing of New Books revije Journal of Economic Literature, podatke o prispevkih iz zbornikov, disertacijah od l. 1987 dalje in preko 2300 delovnih gradivih.
Dostopna so celotna besedila člankov iz več kot 600 redno izhajajočih revij.
Dostopnost:Dostopno iz prostorov Ekonomske fakultete UL. Oddaljen dostop za študente in zaposlene EF, ki so člani CEK.
Založnik:EBSCO
URL založnika:http://www.ebsco.com/
Kreator:American Economic Association
Kategorija / podkategorija:ekonomija    
Vir nabavlja:Centralna ekonomska knjižnica UL

©Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani 2013 -
Pomoč: tel. 041 756 308, e-pošta: dikul-help@ctk.uni-lj.si