Iskanje v DiKUL VIRI
  Novo iskanje  Katalog inf. virov  Katalog e-gradiv  Repozitorij UL  COBISS.SI
Iskanje: DiKUL-Katalog informacijskih virov
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Izpisano je 1 zapis informacijskih virov. Popravi iskalni izraz ali Prični z novim iskanjem
ERIC (EBSCO)
Tip:Bibliografska zbirka
Opis:ERIC služi za iskanje strokovne in znanstvene literature s področja vzgoje in izobraževanja: pedagogika; andragogika; didaktika; defektologija; psihologija; učenje in individualni razvoj; izobraževalni procesi v učilnici, šoli, družbi; kurikulum; socialni procesi, okolje in strukture; raziskovanje in metodologija; zgradbe in oprema; informacijski in komunikacijski sistemi ipd. Poudarek je na severnoameriškem prostoru. Obsega bibliografske podatke z izvlečki o člankih iz 1200 revij, o raziskovalnih in tehničnih poročilih, prispevkih z konferenc, knjigah, disertacijah, besedila "ERIC Digests" ipd. od leta 1966 dalje.
Dostopnost:Dostopno iz prostorov UL, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL ter vse člane knjižnic UL, CTK in NUK.
Založnik:EBSCO
URL založnika:http://www.ebsco.com/
Kreator:U.S. Department of Education, Educational Resources Information Center
Kategorija / podkategorija:vzgoja    izobraževanje    specialna pedagogika    management    
Vir nabavlja:NUK

©Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani 2013 -
Pomoč: tel. 041 756 308, e-pošta: dikul-help@ctk.uni-lj.si