Iskanje v DiKUL VIRI
  Novo iskanje  Katalog inf. virov  Katalog e-gradiv  Repozitorij UL  COBISS.SI
Iskanje: DiKUL-Katalog informacijskih virov
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Izpisano je 1 zapis informacijskih virov. Popravi iskalni izraz ali Prični z novim iskanjem
Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online
Tip:Enciklopedija / Leksikon / Referenčni vir
Opis:Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online založnika Brill je najobsežnejše referenčno delo o slovanskih jezikih in obsega približno 400 člankov. Ponuja izčrpen pregled jezikov slovanske jezikovne družine in različnih načinov njihovega proučevanja v preteklosti in danes. Obravnava vse pomembnejše vidike slovanske jezikovne družine od njenega indoevropskega izvora do danes, preučuje pa tudi interakcije slovanskih jezikov z drugimi jeziki.Vsebine so prispevali vodilni raziskovalci slovanskih jezikov iz celega sveta, med njimi so tudi slovenski jezikoslovci oz. avtorji s slovenskih institucij.
Dostopnost:Dostopno iz prostorov UL, CTK, NIB in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL, CTK, NIB in NUK ter vse člane NUK.
Ponudnik:Brill
URL ponudnika:https://brill.com/
Kategorija / podkategorija:jezikoslovje    lingvistika    
Vir nabavlja:NUK

©Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani 2013 -
Pomoč: tel. 041 756 308, e-pošta: dikul-help@ctk.uni-lj.si
Izjava o dostopnosti VIRI.CTK.UNI-LJ.SI