Iskanje v DiKUL VIRI
  Novo iskanje  Katalog inf. virov  Katalog e-gradiv  Repozitorij UL  COBISS.SI
Iskanje: DiKUL-Katalog informacijskih virov
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Izpisano je 1 zapis informacijskih virov. Popravi iskalni izraz ali Prični z novim iskanjem
GreenFILE (EBSCO)
Tip:Bibliografska zbirka s celotnimi besedili
Opis:GreenFile je podatkovna zbirka namenjena iskanju strokovne in znanstvene literature, ki obravnava problematiko človekovega odnosa do okolja, npr. o vplivih na globalno segrevanje ozračja, ekogradnji, onesnaževanju, trajnostnemu kmetijstvu, obnovljivih virih energije, recikliranju itd. ter kaj lahko storijo posamezniki, podjetja in vlade za ohranitev okolja.Obsega bibliografske podatke z izvlečki o člankih iz več kot 600 naslovov revij (trenutno 538.000 zapisov), ki obravnavajo okoljsko problematiko, kot so npr. Bioscience (od 1964), Conservation Biology (od 1987), Journal of Ecology (od 1913), Journal of Environmental Planning & Management (od 1948) itn. Pri 12 prosto dostopnih revijah so na voljo tudi celotna besedila člankov (trenutno okrog 5.800).
Dostopnost:Dostopno iz prostorov UL, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL, CTK in NUK ter vse člane knjižnic UL, CTK in NUK.
Ponudnik:EBSCO
URL ponudnika:http://www.ebsco.com
Kategorija / podkategorija:kemija    kemijska tehnologija    arhitektura    urbanizem    biologija    gradbeništvo    geodezija    kmetijstvo    
Vir nabavlja:COSEC

©Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani 2013 -
Pomoč: tel. 041 756 308, e-pošta: dikul-help@ctk.uni-lj.si
Izjava o dostopnosti VIRI.CTK.UNI-LJ.SI