Iskanje v DiKUL VIRI
  Novo iskanje  Katalog inf. virov  Katalog e-gradiv  Repozitorij UL  COBISS.SI
Iskanje: DiKUL-Katalog informacijskih virov
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Izpisano je 1 zapis informacijskih virov. Popravi iskalni izraz ali Prični z novim iskanjem
GVIN.com
Tip:Informacijski portal
Opis:Servis GVIN.com uporabnikom omogoča vpogled v položaj in poslovne povezave podjetij na slovenskem trgu.Naročeni paket GVIN.com Super vključuje segmente:Napredni iskalnik (pregledovanje in iskanje po podjetu, regiji, itd.), Finančni podatki (pregled bilanc in kazalnikov ter napredni grafični prikaz in grafične analize), Plačilni indeks (plačilne navade pravnih subjektov),Register (ustanovitve, likvidacije, pripojitve, dražbe,itd.), Naroki (Napovedane tožbe, datum obravnave in višina zneskov), Blokade (dnevne blokade in deblokade TRR ter zgodovina blokad TRR), Konkurenčna in tržna analiza (pregled in primerjava s konkurenco in analiza slovenskega trga), Poslovni tisk (članki iz dnevnikov in drugih časopisov o podjetjih in vodilnih osebah), Informator (obveščanje o spremembah vaših poslovnih partnerjev po e-pošti), Terjatve (zneski), Bonitetna ocena (podatki o finančno premoženjskem in likvidnostnem stanju poslovnih subjektov), SiMatrix (vodilne osebe in njihov položaj, vključno z zgodovino), Lastniška struktura, Davčni neplačniki (označeni), Udeležba v lastništvu, Konsolidirane bilance (vpogled v cca. 500 konsolidiranih družb), Neprofitne organizacije (podatki za več kot 30.000 neprofitnih organizacij v Sloveniji), Zavarovalnice, Banke, Občine.Uporabniki EF in FDV imajo dostop še do modulov PRO Plus: Nepremičnine (podatki o parcelah, delih parcel in stavbah, ki zajemajo velikost, ceno in lokacijo), Kreditni limit in Kreditna marža, FURS, Davčne oaze, Davčni neplačniki (z vrednostjo), Javna naročila, Lastniške mreže, Supervizor in Analizator (poslovna inteligenca - strateško orodje, ki analizira podjetja v vašem portfelju).
Dostopnost:Dostopno iz prostorov Ekonomske fakultete UL in Fakultete za družbene vede UL ter NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene EF, ki so člani CEK ter člane NUK.
Založnik:Bisnode
URL založnika:http://www.bisnode.si/
Kreator:Bisnode
Kategorija / podkategorija:ekonomija    trženje    javna uprava    
Vir nabavlja:EF, FDV, NUK

©Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani 2013 -
Pomoč: tel. 041 756 308, e-pošta: dikul-help@ctk.uni-lj.si