Iskanje v DiKUL VIRI
  Novo iskanje  Katalog inf. virov  Katalog e-gradiv  Repozitorij UL  COBISS.SI
Iskanje: DiKUL-Katalog informacijskih virov
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Izpisano je 1 zapis informacijskih virov. Popravi iskalni izraz ali Prični z novim iskanjem
ICONDA CIB Library
Tip:Bibliografska zbirka s celotnimi besedili
Opis:ICONDA®CIBlibrary je digitalni repozitorij publikacij CIB (International Council for Research and Innovation in Building and Construction) ali z njim povezanih inštitucij. Vsebuje bibliografske zapise in celotna besedila serijskih publikacij in monografij. ICONDA®CIBlibrary je skupna pobuda Generalnega sekretariata CIB v Rotterdamu in Fraunhoferjevega informacijskega centra za načrtovanje in gradnjo IRB v Stuttgartu z namenom pospeševanja razširjanja rezultatov raziskav s področja načrtovanja in gradnje.
Dostopnost:Dostop brez omejitev.
Ponudnik:Fraunhofer IRB
URL ponudnika:https://irb.fraunhofer.de/
Kategorija / podkategorija:arhitektura    urbanizem    gradbeništvo    geodezija    
Vir nabavlja:Prostodostopno.

©Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani 2013 -
Pomoč: tel. 041 756 308, e-pošta: dikul-help@ctk.uni-lj.si