Iskanje v DiKUL VIRI
  Novo iskanje  Katalog inf. virov  Katalog e-gradiv  Repozitorij UL  COBISS.SI
Iskanje: DiKUL-Katalog informacijskih virov
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Izpisano je 1 zapis informacijskih virov. Popravi iskalni izraz ali Prični z novim iskanjem
Hein online
Tip:Portal z e-revijami in e-knjigami
Opis:Temeljna zbirka bibliografskih podatkov in celotnih besedil revij ter drugih dokumentov za področje prava, ki vsebuje tudi zgodovinske dokumente (zakone, pogodbe..) v pdf formatu s slikami, tabelami, grafi, ročnimi opombami, skicami itd. Vsebuje naslednje module:
Law Journal Library vsebuje več kot 2.900 periodičnih publikacij s pravnega in sorodnih področij, kot so kazensko pravosodje, pravne vede, tehnologija in človekove pravice. Prinaša celotno vsebino publikacij, natančen faksimile tiskanih izdaj od začetka izhajanja, dostopnost novejših številk pa določa politika posameznega založnika. Vsebina se deli na podzbirke American Bar Association Journals - 137 publikacij, ki jih izdaja American Bar Association, Core U.S. Journals - 1625 publikacij, ki izhajajo v Združenih državah Amerike, Criminal Justice Journals - 97 publikacij samo s področja kazenskega pravosodja, International & Non-U.S. Law Journals - 1277 publikacij samo za področje mednarodnega prava in izhajajo izven Združenih držav Amerike in Most-Cited Law Journals - 30 najbolj citiranih serijskih publikacij.
Civil Rights and Social Justice vsebuje publikacije in dokumente, ki se nanašajo na zgodovino in aktualno dogajanje na področju državljanskih pravic v Združenih državah Amerike. Vsebuje publikacije Komisije za državljanske pravice, relevantne primere iz sodne prakse Vrhovnega sodišča ZDA ter zgodovinski pregled ključnih pravnih aktov, ki predstavljajo prelomnico v pravnem razvoju državljanskih pravic v Ameriki.
English Reports je zbirka sodne prakse angleških sodišč od leta 1220 do leta 1867. Prinaša več kot 120.000 primerov v obliki, kot so bili prvotno objavljeni, kar omogoča lažje in dosledno citiranje. Dodana kazala in druga orodja za iskanje omogočajo hiter dostop do posameznih primerov.
Dostopnost:Dostopno iz prostorov Pravne fakultete UL.
Ponudnik:William S. Hein & Co., Inc.
URL ponudnika:https://home.heinonline.org/about/what-is-hein-online/
Kategorija / podkategorija:Pravo    zgodovina    javna uprava    
Vir nabavlja:Pravna fakulteta UL

©Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani 2013 -
Pomoč: tel. 041 756 308, e-pošta: dikul-help@ctk.uni-lj.si
Izjava o dostopnosti VIRI.CTK.UNI-LJ.SI