Iskanje v DiKUL VIRI
  Novo iskanje  Katalog inf. virov  Katalog e-gradiv  Repozitorij UL  COBISS.SI
Iskanje: DiKUL-Katalog informacijskih virov
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Izpisano je 1 zapis informacijskih virov. Popravi iskalni izraz ali Prični z novim iskanjem
AGRICOLA Books (NAL)
Tip:Bibliografska zbirka
Opis:Agricola služi za iskanje znanstvene in strokovne literature s področja kmetijstva: biotehnologija, botanika, genetika, ekologija, gozdarstvo, hidrologija, hortikultura, kemija, kmetijstvo, kmetijska ekonomika, kmetijski informacijski sistemi, izobraževanje, mikrobiologija, naravni viri, onesnaževanje, pedologija, pesticidi, podeželska sociologija, prehrana, veterina, zoologija, živilstvo. Katalog National Agricultural Library (NAL Online Public Access Catalog) obsega podatke o knjigah, avdiovizualnem gradivu, periodičnih publikacijah itn. Za pomoč pri iskanju služi tudi tezaver NAL.
Dostopnost:Dostop brez omejitev.
Ponudnik:The National Agricultural Library
URL ponudnika:http://www.nal.usda.gov/
Kategorija / podkategorija:biotehnika    kmetijstvo    veterina    gozdarstvo    agronomija    zootehnika    krajinska arhitektura    lesarstvo    mikrobiologija    živilska tehnologija    biotehnologija    prehrana    
Vir nabavlja:odprti dostop

©Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani 2013 -
Pomoč: tel. 041 756 308, e-pošta: dikul-help@ctk.uni-lj.si
Izjava o dostopnosti VIRI.CTK.UNI-LJ.SI