Iskanje v DiKUL VIRI
  Novo iskanje  Katalog inf. virov  Katalog e-gradiv  Repozitorij UL  COBISS.SI
Iskanje: DiKUL-Katalog informacijskih virov
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Izpisano je 1 zapis informacijskih virov. Popravi iskalni izraz ali Prični z novim iskanjem
International Encyclopedia of Comparative Law Online (Brill)
Tip:Enciklopedija
Opis:Enciklopedija predstavlja prvi širok in sistematičen mednarodni zbornik primerjalnega prava. Vključuje podrobne opise pravnih sistemov več kot 150 držav in temeljito dokumentirane primerjalne analize glavnih vprašanj civilnega in gospodarskega prava ter sorodnih vprašanj.
Izvirno tiskano izdajo sestavlja 17 zvezkov, od katerih je vsak razdeljen na 6–20 poglavij.
Dostopnost:Dostopno iz prostorov UL, CTK, NIB in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL, CTK in NIB ter vse člane NUK.
Ponudnik:Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands
URL ponudnika:https://brill.com/
Kategorija / podkategorija:humanistika    pravo    
Vir nabavlja:COSEC v sodelovanju z Osrednjo humanistično knjižnico, FF UL in Pravno fakulteto UL

©Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani 2013 -
Pomoč: tel. 041 756 308, e-pošta: dikul-help@ctk.uni-lj.si
Izjava o dostopnosti VIRI.CTK.UNI-LJ.SI