Iskanje v DiKUL VIRI
  Novo iskanje  Katalog inf. virov  Katalog e-gradiv  Repozitorij UL  COBISS.SI
Iskanje: DiKUL-Katalog informacijskih virov
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Izpisano je 1 zapis informacijskih virov. Popravi iskalni izraz ali Prični z novim iskanjem
KRpia
Tip:Bibliografska zbirka s celotnimi besedili
Opis:KRpia je celovit vir za iskanje in dostop do publikacij za študij o Koreji. Pokriva korejske študije z vidika humanistike in splošnoizobraževalnih vsebin: družboslovje, pravo, književnost, zgodovina, geografija, umetnost, arhitektura, filozofija, kultura, religija, etnologija, naravoslovje, medicina. Zbirka obsega učbenike, terminološke slovarje, zgodovinske dokumente, biografske slovarje, znanstvene članke, izvorna literarna besedila in multimedijske vire. V iskanje so integrirani različni slovarji in zbirka DBpia.
Dostopnost:Dostopno iz prostorov UL, CTK, NIB in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL, CTK, NIB in NUK, ki so člani knjižnic teh inštitucij.
Založnik:Nurimedia
URL založnika:https://www.nurimedia.co.kr/43
Kreator:Nurimedia
Kategorija / podkategorija:zgodovina    filozofija    teologija    religija    jezikoslovje    književnost    ekonomija    sociologija    pravo    javna uprava    turizem    regionalni razvoj    geografija    psihologija    izobraževanje    umetnost    arhitektura    muzikologija    slikarstvo    fotografija    kultura    religija    etnologija    biologija    matematika    fizika    astronomija    medicina    veterina    tradicionalna medicina    farmacija    gradbeništvo    elektrotehnika    računalništvo    materiali    strojništvo.    
Vir nabavlja:Fakulteta za družbene vede UL, ODKJG

©Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani 2013 -
Pomoč: tel. 041 756 308, e-pošta: dikul-help@ctk.uni-lj.si