Iskanje v DiKUL VIRI
  Novo iskanje  Katalog inf. virov  Katalog e-gradiv  Repozitorij UL  COBISS.SI
Iskanje: DiKUL-Katalog informacijskih virov
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Izpisano je 1 zapis informacijskih virov. Popravi iskalni izraz ali Prični z novim iskanjem
Linguistics Collection (ProQuest)
Tip:Bibliografska zbirka s celotnimi besedili
Opis:Linguistics Collection združuje dve zbirki: bibliografsko zbirko Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA) in zbirko celotnih besedil Linguistics Database.LLBA indeksira mednarodno znanstveno in strokovno literaturo s področja jezikoslovja in sorodnih ved: antropološka, uporabna in deskriptivna lingvistika, psiholingvistika, analiza diskurza, fiziologija sluha in govora, morfologija, filozofija jezika, fonetika, fonologija, sintaksa, primerjalno, teoretično in geografsko jezikoslovje, semantika, semiotika, učne nezmožnosti itn. Obsega bibliografske podatke z izvlečki o člankih iz 1500 znanstvenih revij, poglavjih iz knjig, disertacijah itn. od leta 1973 dalje.Linguistics Database omogoča dostop do celotnih besedil znanstvenih revij s področja lingvistike in pokriva vse vidike študija jezika.
Dostopnost:Dostopno iz prostorov UL, CTK in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL, ki so člani knjižnic UL ter vse člane CTK in NUK.
Ponudnik:ProQuest LLC
URL ponudnika:https://about.proquest.com/
Kategorija / podkategorija:jezikoslovje    lingvistika    
Vir nabavlja:NUK

©Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani 2013 -
Pomoč: tel. 041 756 308, e-pošta: dikul-help@ctk.uni-lj.si