Iskanje v DiKUL VIRI
  Novo iskanje  Katalog inf. virov  Katalog e-gradiv  Repozitorij UL  COBISS.SI
Iskanje: DiKUL-Katalog informacijskih virov
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Izpisano je 1 zapis informacijskih virov. Popravi iskalni izraz ali Prični z novim iskanjem
Lexicon of Greek Grammarians of Antiquity (Brill)
Tip:Leksikon
Opis:Brillov Lexicon of Greek Grammarians of Antiquity (LGGA) služi kot prva referenčna točka za informacije in študije o antičnih slovničarjih, ki so poučevali filologijo, tekstno kritiko in retoriko kot bistvene veščine v izobraževanju, karieri in javnem življenju starih Grkov in Rimljanov. Zapisi so razvrščeni po abecednem redu latinskega imena slovničarja in obsegajo uvod z biografskimi podatki ter razpravo o njegovem delu in ohranjenih fragmentih, grško besedilo teh fragmentov in ustrezno bibliografijo, vključno s seznami izdaj (če obstajajo) in študij. Skupno je bilo opredeljenih več kot 470 slovničarjev za vključitev v LGGA in več kot 420 jih je trenutno na voljo na spletu. Vsak prispevek bo objavljen v italijanščini, velika večina pa tudi v angleščini. Dokončanje leksikona je predvideno konec leta 2023.
Dostopnost:Dostopno iz prostorov UL, CTK, NIB in NUK. Oddaljen dostop za študente in zaposlene UL, CTK in NIB ter vse člane NUK.
Ponudnik:Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands
URL ponudnika:https://brill.com/
Kategorija / podkategorija:humanistika    klasična filologija    jezikoslovje    
Vir nabavlja:COSEC v sodelovanju z Osrednjo humanistično knjižnico, FF UL in Pravno fakulteto UL

©Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani 2013 -
Pomoč: tel. 041 756 308, e-pošta: dikul-help@ctk.uni-lj.si