Iskanje v DiKUL VIRI
  Novo iskanje  Katalog inf. virov  Katalog e-gradiv  Repozitorij UL  COBISS.SI
Iskanje: DiKUL-Katalog informacijskih virov
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Izpisano je 1 zapis informacijskih virov. Popravi iskalni izraz ali Prični z novim iskanjem
AGRIS (FAO)
Tip:Bibliografska zbirka
Opis:AGRIS služi za iskanje strokovne in znanstvene literature z vseh področij kmetijstva: ekonomija, geografija, gozdarstvo, informacije, izobraževanje, kmetijstvo, kmetijski stroji in inženirstvo, naravni viri, okolje, onesnaževanje, podeželska sociologija, prehrana, rastlinska pridelava in predelava, ribištvo, zakonodaja, zgodovina, zoologija. Je mednarodna podatkovna zbirka, ki se gradi kooperativno s sodelovanjem več kot 135 držav (med njimi je tudi Slovenija) pod okriljem FAO pri ZN. Obsega bibliografske podatke z izvlečki o strokovni in znanstveni literaturi iz člankov, knjig, poročil, itn. od leta 1975 dalje. Za pomoč pri iskanju služi tudi AGROVOC tezaver.
Dostopnost:Dostop brez omejitev.
Založnik:Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
URL založnika:http://www.fao.org/
Kreator:Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Kategorija / podkategorija:biotehnika    kmetijstvo    veterina    gozdarstvo    agronomija    zootehnika    krajinska arhitektura    lesarstvo    mikrobiologija    živilska tehnologija    biotehnologija    prehrana    
Vir nabavlja:odprti dostop

©Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani 2013 -
Pomoč: tel. 041 756 308, e-pošta: dikul-help@ctk.uni-lj.si