Iskanje v DiKUL VIRI
  Novo iskanje  Katalog inf. virov  Katalog e-gradiv  Repozitorij UL  COBISS.SI
Iskanje: DiKUL-Katalog informacijskih virov
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Izpisano je 1 zapis informacijskih virov. Popravi iskalni izraz ali Prični z novim iskanjem
MathSciNet (AMS)
Tip:Bibliografska zbirka
Opis:MathSciNet je elektronska verzija revije Mathematical Rewievs, ki je v tiskani različici začela izhajati leta 1940, in prinaša informacije o najpomembnejši znanstveni literaturi s področja matematike. Služi za iskanje po bibliografskih opisih s kritičnimi izvlečki o člankih iz več kot 1800 znanstvenih revij, knjig in knjižnih zbirk od leta 1864 dalje. Pri člankih iz 650 znanstvenih revij vključuje tudi podatke o referencah.Za natančnejše iskanje uporabite matematično klasifikacijo (Mathematics Subject Classification, MSC). Zbirka omogoča tudi ugotavljanje vpliva oz. odmevnosti avtorjev, člankov, revij in knjig glede na njihovo citiranost (MR Citation Database with Mathematical Citation Quotient).
Dostopnost:Dostopno iz prostorov UL, CTK in NUK.
Ponudnik:American Mathematical Society
URL ponudnika:http://www.ams.org/
Kategorija / podkategorija:matematika    
Vir nabavlja:Knjižnica FMF

©Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani 2013 -
Pomoč: tel. 041 756 308, e-pošta: dikul-help@ctk.uni-lj.si
Izjava o dostopnosti VIRI.CTK.UNI-LJ.SI